อัตราค่าจัดฟัน ทพ. เสริมศักดิ์ จิณณวณิชย์ (เริ่ม 1 ธค. 2564 เป็นต้นไป)

เครื่องมือจัดฟัน

แบร็คเก็ตโลหะ 
TOMY Japan

แบร็คเก็ตเซรามิค
Clippy-C Japan
(เฉพาะฟันบน)

แบร็คเก็ตโลหะ 
Damon USA

เครื่องมือจัดฟันใสถอดได้
Invisalign USA

Image
Image
Image
Image

ลักษณะ

รัดยาง Oring หรือ เชน เลือกสีได้ตามความต้องการ

แบร็คเก็ตสีขาวใส ดูสุภาพ ไม่รัดยาง 

แบร็คเก็ตโลหะพิเศษที่มีกลไกรัดลวดในตัวเอง จึงไม่ต้องรัดด้วยยาง 

พลาสติกใส ถอดได้
คนอื่นจะไม่เห็นว่าจัดฟันอยู่ 

ข้อดี

 • ราคาประหยัดเมื่อเทียบกับแบบอื่นๆ
 • เลือกสียางได้

 • ดูสุภาพกว่าแบร็คเก็ตโลหะ

 • ฟันเคลื่อนได้เร็วขึ้นเล็กน้อย 
 • นัดพบหมอถี่น้อยลงกว่าแบบโลหะ

 • เจ็บน้อยที่สุด 
 • เสร็จเร็วกว่าแบบอื่นๆ 
 • นัดพบหมอทุก 2-3 เดือน
 • แปรงฟันและทานอาหารได้ตามปกติ

ค่ารักษา

48000-63000
(เพิ่มจากแบบโลหะ 8000)

60000-75000
(เพิ่มจากแบบโลหะ 20000)
รายละเอียด

การผ่อนชำระ

เดือนที่ 1 : 5000
เดือนที่ 2 : 5000
เดือนที่ 3 : 5000
เดือนที่ 4 : 5000
ครั้งต่อไป : 1500

เดือนที่ 1 : 9000
เดือนที่ 2 : 9000
เดือนที่ 3 : 5000
เดือนที่ 4 : 5000
ครั้งต่อไป : 1500

เดือนที่ 1 : 9000
เดือนที่ 2 : 9000
เดือนที่ 3 : 9000
เดือนที่ 4 : 9000
ครั้งต่อไป : 2000

กรณีเครื่องมือหลุด

ตัวที่ 1-3 : ฟรี
ตัวต่อไป : 300-500

ตัวที่ 1-3 : ฟรี
ตัวต่อไป : 600 (ฟันบน) / 300-500 (ฟันล่าง)

ตัวที่ 1-3 : ฟรี
ตัวต่อไป : 700

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าจัดฟัน

ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าจัดฟันแบบเหล็ก/เซรามิก/Damon

 1. ค่าพิมพ์ปากจัดฟัน 500 บาท ค่าวางแผนการรักษาและบันทึกรูปถ่าย 500 บาท
  ค่าปรึกษาขั้นต้น 100-200 บาท (ทางคลินิกจะไม่คิดค่าปรึกษาถ้าหากพิมพ์ฟันหรือ X-ray)
 2. ค่า X-ray กะโหลกศีรษะสำหรับวินิจฉัยการจัดฟัน  2 ฟิล์ม ฟิล์มละ 500 บาท
  X-ray เพื่อตรวจฟันผุ 2 ฟิล์ม ฟิล์มละ 150 บาท กด
 3. ค่าเตรียมช่องปากก่อนและระหว่างจัดฟัน ขึ้นอยู่กับสภาพช่องปากของแต่ละบุคคล ถ้ามีปัญหาฟันหลายอย่าง ค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นตามจำนวนปัญหาสุขภาพฟัน ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
  • อุดฟัน เริ่มต้นซี่ละ 500บาท
  • ขูดหินปูนทั้งปาก เริ่มต้น 600บาท
  • ผ่าฟันคุด 2000 - 3500 บาท
  • ถอนฟัน เริ่มต้นที่ซี่ละ 600 บาท
 1. ค่าเครื่องมือคงสภาพฟันหลังจากจัดฟัน (retainers) ชิ้นละ 2500 บาท
 2. ค่าเครื่องมือพิเศษต่างๆสำหรับใช้ในกรณีจัดฟันยากบางรูปแบบ (หมอจัดฟันจะแจ้งให้ทราบหากต้องใช้)
  • หมุดจัดฟัน (TADs, mini screw) ตัวละ 3000 - 5000 บาท
  • เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ (Orthodontic plate) ชิ้นละ 2500 - 4500 บาท
 1. ค่าเปิดชุดเครื่องมือปราศจากเชื้อ ครั้งละ 60 บาท
 2. ค่าผ่าตัดขากรรไกร กรณีมีความผิดปกติของขากรรไกรมาก อ่านรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าจัดฟันแบบใส Invisalign

 1. ค่า X-ray กะโหลกศีรษะสำหรับวินิจฉัยการจัดฟัน  2 ฟิล์ม ฟิล์มละ 500 บาท
  X-ray เพื่อตรวจฟันผุ 2 ฟิล์ม ฟิล์มละ 150 บาท กด
 2. ค่าเตรียมช่องปากก่อนและระหว่างจัดฟัน ขึ้นอยู่กับสภาพช่องปากของแต่ละบุคคล ถ้ามีปัญหาฟันหลายอย่าง ค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นตามจำนวนปัญหาสุขภาพฟัน ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
  • อุดฟัน เริ่มต้นซี่ละ 500บาท
  • ขูดหินปูนทั้งปาก เริ่มต้น 600บาท
  • ผ่าฟันคุด 2000 - 3500 บาท
  • ถอนฟัน เริ่มต้นที่ซี่ละ 600 บาท
 1. ฟรี รีเทนเนอร์แบบใส 1 ชุด หลังจัดฟันแบบใสเสร็จแล้ว
 2. ค่าหมุดจัดฟันกรณีเคสยาก (TADs, mini screw) ตัวละ 3000 - 5000 บาท
 3. ค่าเปิดชุดเครื่องมือปราศจากเชื้อ ครั้งละ 60 บาท
 4. ค่าผ่าตัดขากรรไกร กรณีมีความผิดปกติของขากรรไกรมาก อ่านรายละเอียด