แผนที่ การเดินทาง ทันตกรรม108 จัดฟัน หาดใหญ่

คลินิกทันตกรรม 108 คลินิกจัดฟัน หาดใหญ่

ตั้งอยู่ข้างธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนปุณณกัณฑ์  ข้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มีที่จอดรถตลอดวัน

บ้านเลขที่ 318 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร 092-993-6566, 092-939-6566

เปิด Google Maps