ตารางเวรทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
รายชื่อทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ประจำคลินิกทันตกรรม 108 หาดใหญ่


 • ทพญ. ศิริพร พนิตจิตบุญ
 • ทพ. เสริมศักดิ์ จิณณวณิชย์
 • ดร. ทพ. ธเนศ เอื้อเจียรพันธ์
 • ดร. ทพ. ณัฐชนน ศิริพันธ์
 • ดร. ทพ. เกรียงไกร ไกรวัฒนพงศ์
 • ทพญ. รงรอง พรหมจันทร์
 • ดร. ทพ. ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี
 • ทพญ. สุลาวัณย์ แววสง่า
 • ทพญ. กานต์นลิน ต่อฑีฆะ
 • ทพ. พัสกร วศินวสุกุล
 • ทพญ. วิสมา วิทยานุกรกิจ

คลินิกทันตกรรม 108 ให้บริการจัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน


Dr. Siriporn PanitjitboonDr. Sermsak JinnavanichDr. Tanes OuejiaraphantDr. Natchanon Syrian


คลินิกเปิดทำการทุกวัน จันทร์-เสาร์ 9.00-20.00 อาทิตย์ 9.00-16.00 มีทันตแพทย์ทั่วไปประจำทุกวัน

สำหรับทันตแพทย์จัดฟัน โปรดตรวจสอบตารางเวรของคุณหมอจัดฟันก่อนทำการนัดหมายโปรดตรวจสอบชื่อทันตแพทย์ของท่านให้ตรงกับสีในตาราง